ĐƯỜNG MÍA THÔ

Đường mía thô là đường tự nhiên chưa bị tách mật, bảo toàn 100% lượng mật nguyên vẹn, là nguồn vitamin, khoáng chất đa vi lượng khổng lồ tham gia vào quá trình trao đổi chất, phát triển xương, răng, ngăn ngừa rối loạn chuyển hóa.