GẠO DINH DƯỠNG THƠM RẰNG THƠM

Gạo dinh dưỡng Thơm Rằng Thơm từ 9 loại hạt lúa bao gồm: gạo lứt đen, gạo lứt huyết rồng, gạo lúa chiêm xát dối, gạo thơm rằng thơm xát dối, gạo khô xát dối, nếp quýt xát dối, đậu xanh, đậu đen, đậu trắng nguyên vỏ vỡ đôi. Tất cả đều là hạt lúa giống thuần chủng.