NỤ QUẾ THÔNG

60,000 VNĐ

Nụ quế thông noom được làm từ bột 100% vỏ quế (có hàm lương tinh dầu 27ml/kg) trồng ở Quảng Nam và bột vỏ bời lời trồng tại Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak..